Caliroots | Omniarch

Vårt uppdrag

Carliroots behövde anpassa sin marknadsmix till en ny sortimentstrategi och en ny marknadsdynamik med större fokus på mode och nischvarumärken.

Genom att vi tog operativt ansvar, använde mer realtidsdata och utmanade byråer och leverantörer, hjälpte vi Caliroots att vända nyckelmarknader, etablerade nya försäljningskanaler och introducerade kostnadseffektiva trafikstrategier för rest-of-world.

Rena
åtgärder


Marginaloptimering

Genomförandet av optimering på bruttomarginal möjliggjorde förändringar i såväl kampanjer som marknadsmix vilket vände Tyskland, från att vara en av de mest olönsamma marknaderna, till att bli den mest lönsamma.

Lokaliseringsprojekt

Implementationen av ett lokaliseringsprojekt för de asiatiska marknaden resulterade i flerfaldiga intäktsökningar jämfört med föregående år.


Avkastningsökning

Förbättring av kvaliteten i spårning och feeds resulterade i att avkastningen för Sociala annonser (Facebook och Instagram) ökade marknant samtidigt som budgeten skalades upp.

caliroots-omniarch

Vi har haft ett framgångsrikt samarbete under en längre tid och sett hur vår affär utvecklats positivt med deras arbete. Vi tror därför att Omniarch är rätt partner för oss när vi nu växlar upp ytterligare.

– Andreas Koschnike,
CEO Caliroots

Framgångs
faktorer

Optimering av realtidsdata.

Optimering av trafikanskaffningsmixen per marknad med hjälp av realtidsdata. Utvärdering av kostnader för nykund samt bruttomarginaler efter kostnader för varor, annonsering, returer och frakter.

Drivande partner.

Tillförande av driv och energi i organisationen med en utmande approach.

Kvalitetssäkring.

Utvärdering och framtagande av KPI: er vilket resulterade konkreta handlingsåtgärder på marknadsföringsinsatser.

Träffa
oss!