• Omniarch
    CASE.

Strategisk skärpa och operativ finess

We know Our Customers, for real.
Ta del av case nedan för en del av de många uppdrag där vi utmanat, skapat värde och maximerat tillväxt:

Omniarch CASE: StudioNord

Vårt uppdrag omfattande från ax till limpa inom StudioNords e-handel, där vi aktivt utvecklade såväl trafikanskaffningen (upphandlat ny byrå och kravställning) till att optimering av köpflöden på egen sajt.

Omniarch CASE: Holdit

Omniarch har tillsammans med Holdits team arbetat med vad en tidigare Digital Assessment påvisade vara områden för optimering samt affärsmöjligheter. I uppdraget ingick att i rollen som strategiskt bollblank bidra med rådgivning och best-practice för implementation av Omniarchs DA.

Omniarch CASE: Keesing

Uppdraget var initialt tudelat med ett stort fokus på UX-design och lansering av nya Tankesport.se samt ett interimsuppdrag som e-commerce manager. Numer driver vi vidare ett antal tillväxtprojekt som bland annat omfattar sajt, marknadsföring, B2B och CRM.

Omniarch CASE: Sandqvist

Uppdraget var initialt tudelat med en Digital Assessment som fokuserade på att hitta potentiella tillväxtområden för e-handelsaffären samt ett interimsuppdrag som e-commerce manager. Numera driver vi vidare ett antal tillväxtprojekt som bland annat omfattar sajt, CRM och marknadsplatser.

Omniarch CASE: Cellbes

Omniarch har på många områden verkat för att förvandla Cellbes från ett postorderföretag till ett renodlat e-handelsbolag. Vi har tillsammans med Cellbes nya kommersiella enhet skapat tydligare roller inom organisationen och upprättat nya arbetsprocesser för att förtydliga och effektivisera samarbeten såväl internt som externt.

Omniarch CASE: BabyWorld

Att tillsammans med Babyworlds ledning utveckla affären och samtidigt säkerställa leverans av ny plattform för e-handeln. Viktiga deleveranser omfattar upphandling av byrå för digital marknadsföring, utveckling av KPI-ramverk för optimering av marknadsmix och kampanjer samt kravställning, koordinering och projektledning under pågående plattformsmigreringsprojekt.

Omniarch CASE: MQ

Vårt uppdrag är att stärka den digitala närvaron och hjälpa MQ Marqet på sin digitala tillväxtresa. Detta genom att leda och ansvara för MQs digitala tillväxt med både operativt och strategiskt helhetsansvar för eCom-avdelningen.

Omniarch CASE: Nordiska Kompaniet NK

Omniarchs uppdrag var att leda och utveckla delar av organisationen för NK.se samt projektleda omställningen till att arbeta målinriktat och konverteringsoptimerande med den digitala marknadsföringen. Vidare ansvar för fortlöpande optimering av kundupplevelse, verktyg, rapporter och processer.

Omniarch CASE: MEDS Apotek

Vi har i en såväl rådgivande som operativ roll – i nära samarbete med CEO och marknadschef – upprättat ett performance marketing program (Paid search, Affiliate och Social) som idag står för en betydande del av omsättningen hos MEDS. Genom att vi har optimerat cost per order, har MEDS lyckats uppnå en kostnadseffektiv och skalbar trafikanskaffning.

Hemköp - Omniarch CASE

Vi har i en strategisk roll och operativ roll varit drivande i Hemköps digitala utveckling och tillväxt. Vårt arbete innefattade från start en analys av Hemköps digitala positions nuläge inkluderat deras plattform, digital marknadsföring och logistik samt varuplanering. Utifrån den digitala analysen har vi agerat på kärnområden, så kallade flaskhalsar för att maximera både en kort- och långsiktig effekt.

Omniarch CASE: Röhnisch

Vi har, i nära samarbete med E-commerce och Marketing Director och övriga i marknadsteamet, tagit både strategiska och operativa beslut hur vi ska kunna driva försäljning samt utveckling onsite vidare utifrån uppsatta KPI:er. Samt vidare övergripande ansvar för rapportering, analys av site, prioritering av backlog samt nya utvecklingspunkter, förberedelse och start av A/B tester samt att vidareutveckla en datadriven approach.

Omniarch CASE: Stiga Sports

Vi verkade i rollerna E-handelsstrateg, CRO-specialist och UX-specialist för en genomlysning av kundresa och marknadsdata i en “utifrån-in-analys”, med syfte att identifiera minst fem förbättringsområden som potential att snabbt implementeras på sajt och i marknadsföring. Uppdraget omfattade testköp samt skrivbordsanalys av trafik och marknadsföringsdata, samt presentation och diskussion i workshopformat.

Omniarch CASE: Happy Homes

Vi har i både en operativ och strategisk roll varit drivande i Happy Homes digitala utveckling och tillväxt. Vårt arbete innefattade från start en förstudie kring Happy Homes nuvarande position digitalt, inkluderat deras plattform, digital marknadsföring och logistik / varuplanering.

På en allt mer konkurrensutsatt och digitaliserad marknad behövde Mini Rodini hitta sätt att snabbt vitalisera och skala upp sin e-handel. Vi har över en period på två år varit med och drivit en total förvandling av e-handeln. Från att ha varit en marginell försäljningskanal till den snabbast växande och mest lönsamma affärsdelen. Resultatet omfattar mer än en fördubbling av omsättning och lönsamhet.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se